Көпшілікке арналған оферта

«MediaNet» Халықаралық Журналистика Орталығы» Қоғамдық Қоры / Орталық Азия мен Қазақстандағы Factcheck.kz  алғашқы фактчекинг ресурсының  көпшілікке арналған офертасы

Алматы қ.
Тамыз, 2020 жыл

Оферта 2022 жылдың 4 ақпанында жаңартылып, 8-пункт қосылды. Жаңа ережеде оқырмандар мен қолданушылардың пікір қалдыру мүмкіндіктері туралы жазылған.

1.1. Бұдан әрі «Оферта» деп аталатын көпшілікке арналған бұл оферта бұдан әрі «Қоғамдық бірлестік» деп аталатын «MediaNet» Халықаралық журналистика орталығы» Қоғамдық Қорының, Орталық Азия мен Қазақстандағы Factcheck.kz алғашқы фактчекинг ресурсының ұсынысы. Factcheck.kz жобасының редакциясы және Адиль Фарманович Джалилов атынан Жарғыға сәйкес әрекет ететін, Офертаға жауап беретін кез келген тұлғамен Офертада көзделген талаптарға сай бұдан әрі «Келісім» деп аталатын қайырмалдық туралы келісім жасау. Осы ұсыныс Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес көпшілікке арналған оферта деп есептеледі.

1.2. Оферта Қоғамдық бірлестік сайтында, Интернет желісінде www.factcheck.kz мекенжайында жарияланғаннан кейін келесі күні күшіне енеді. 

1.3. Ұсынысқа шектеу қойылмайды және Қоғамдық бірлестік Ұсынысты тоқтату туралы хабарлап, сайтта жариялағанға дейін күшінде болады. Қоғамдық бірлестік кез келген уақытта Офертаны тоқтата немесе жаңарта алады. 

1.4. Қоғамдық бірлестік Офертада көрсетілгеннен басқа үлгімен және (немесе) басқа шартпен қайырмалдық туралы шарт жасауға дайын, қызығушылық танытқан кез келген тұлғаның соған сәйкес шарт жасау үшін Қоғамдық бірлестікке жүгінуге құқығы бар. 

2. Шарттың мәні

2.1. Осы Келісімге сәйкес, қайырмалдық жасаушы өз қаражатын ерікті қайырмалдық ретінде кез келген жолмен Қоғамдық бірлестіктің ағымдағы шотына аударады, ал Қоғамдық бірлестік бұл қайырмалдықты қабылдайды және оны жарғыға сай коммерциялық емес мақсатта пайдаланады. Қайырмалдықты беру – Донордың осы Келісімнің шарттарымен толық келісетінін көрсетеді.

2.2. Донордың осы Шарт бойынша іс-әрекеттерді орындауы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 516-бабына сәйкес қайырмалдық болып есептеледі.

2.3. Донор Қоғамдық бірлестікке өзі белгілеген мөлшерде Қазақстан мен Орталық Азиядағы фейк пен дезинформацияға қарсы іс-қимылға үлес ретінде қаражат бөледі.

Донор көрсетілген көмектің сипаты мен көлемі туралы ақпаратты Қоғамдық бірлестіктің сайтында жарияланған есеп түрінде ала алады.

ҚБ жариялау кезінде Донордың аты мен ол туралы мәліметті көрсетуге немесе көрсетпеуге құқылы. 

3. Қоғамдық бірлестіктің қызметі

3.1. Жеке және заңды тұлғалардан ерікті қайырмалдықтар жинау фактчекер-журналистердің, аудармашылардың және Factcheck.kz жобасы командасының басқа да қатысушыларының жұмысына ақы төлеуге, олардың Қазақстан мен Орталық Азиядағы дезинформацияға қарсы іс-қимыл бойынша жұмысты жалғастыруын қамтамасыз етуге бағытталған.

3.2. Қоғамдық бірлестік коммерциялық қызметпен айналыспайды және пайда табуға арналмаған.

3.3. Қоғамдық бірлестік жұмысы туралы ақпаратты және қызметінің нәтижесі туралы мәліметті www.factcheck.kz және/немесе www.medianet.kz сайтында жариялайды. 

4. Қайырмалдық 

4.1. Қоғамдық бірлестіктің мақсаттары үшін коммерциялық емес негізде қайырмалдықтар немесе басқа да ресурстар беретін заңды тұлға немесе жеке тұлға – донор.

4.2. Донордың қызметі – қоғамдық бірлестікке қайтарымсыз көмек көрсету.

4.3. Донор ерікті қайырмалдықтың сомасын өзі белгілейді және оны www.factcheck.kz сайтындағы арнайы бөлімде көрсетілген кез келген төлем әдісін пайдалана отырып, осы Келісімнің шарттарына сәйкес Қоғамдық бірлестіктің банк шотына аударады. 

4.4. Донор несие картасы немесе электронды ақша арқылы қайырмалдық жасап, электронды төлем жүйесін қоса алғанда, банк арқылы бір реттік қайырмалдық жасай алады.

4.4.1. Қайырмалдық Қоғамдық қордың шотына, оның ішінде жоба аясында SMS хабарлама жіберу арқылы аударылса, ол Донордың осы Келісімнің шарттарына толық келісетінін білдіреді. 

4.4.2. Егер Донор таңдаған аударым тәсілінде «Төлем мақсаты» деген анықтама болса, Донор оны таңдауы бойынша көрсетеді:  

– Қайырмалдық. ҚҚС алынбайды. 

4.4.3. Төлеушіні дұрыс анықтау үшін қайырмалдықты аудару кезінде Донор өзінің байланыс мекенжайын көрсетеді: электрондық пошта мекенжайы және/немесе телефон нөмірі.

4.4.4. Офертаны қабылдау күні және тиісінше келісім жасасу күні: Донордан ақша қаражатының Қоғамдық бірлестіктің ағымдағы шотына немесе жағдайға байланысты төлем жүйесіндегі Қоғамдық бірлестіктің шотына келіп түскен күні; сондай-ақ қысқа мәтіндік хабарлама (СМС) жіберілген күні немесе Қордың уәкілетті өкілдерінің қайырмалдықтар жинауға арналған жәшіктен (жәшіктен) қаражат алған күні есептеледі. 

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғамдық бірлестік осы Шарт бойынша Донордан алынған қаражатты қатаң түрде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес және өзінің жарғылық қызметі шеңберінде пайдалануға міндетті.

5.2. Донор қайырмалдықты аудару кезінде төлемнің тиісті мақсатын көрсете отырып, қалауы бойынша көмек объектісін таңдауға құқылы. Жобалардың ағымдағы тізімі www.factcheck.kz сайтында жарияланады. 

 5.3. Мекенжайсыз қайырмалдық алған кезде Қоғамдық бірлестік қызметтің ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттің бекітілген баптарын негізге ала отырып, оның пайдаланылуын өзі айқындайды.

5.4. Нақты мақсатты көрсетпей жіберілген қайырмалдықтар Қоғамдық бірлестіктің жарғылық мақсаттарына қол жеткізу үшін пайдаланылады.

5.5. Донор ерікті қайырмалдық кезінде көрсеткен жеке деректерін (аты, мекенжайы, тұрғылықты жері, электрондық пошта мекенжайы, банк деректемелері) Қоғамдық бірлестік өңдейтініне, оның ішінде үшінші тұлғаларға (келісімі негізінде) осы Келісімді орындау мақсатында ұсынатынына, оған қоса мынадай іс-әрекеттерге келіседі: жинау, тіркеу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, беру, қол жеткізу), деперсонализация, электрондық поштаны бұғаттау, жеке деректерді жою, жою. Қалған барлық жағдайда Қоғамдық бірлестік Донордың жеке дерегін оның жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндеттеледі.

Мұндай ақпаратты сұратуға өкілеттілігі бар мемлекеттік органдарды есептемегенде. 

Дербес деректерді өңдеуге келісім Донор оларды жазбаша түрде қайтарып алғанға дейін қолданылады.

5.6. Донор өзінің қайырмалдығын пайдалану туралы ақпарат алуға құқылы. Осы құқықты пайдалану үшін Донор Қоғамдық бірлестікке жазбаша өтініш жібереді.

5.7. Қоғамдық бірлестік Донор алдында осы Келісімде көрсетілгеннен басқа міндеттемелерге жауап бермейді.

6. Қаражатты қайтару

6.1. Қажет болған жағдайда Донор қаражат аударылған кезден бастап жеті күнтізбелік күн ішінде өзінің қайырмалдығын қайтаруды сұратуға құқылы.

6.2. Қайырмалдықты қайтаруды жүзеге асыру үшін Донор қаражатты info@medianet.kz поштасына аударған кезден бастап жеті күнтізбелік күн ішінде қаражатты қайтару туралы өтініш жазуы тиіс.

7. Басқа шарттар 

7.1. Осы Келісім бойынша Тараптар арасында дау мен келіспеушілік туындаса, мүмкіндігінше келіссөз жолымен шешіледі. Егер дауды келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаса, дау мен келіспеушілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамдық бірлестік орналасқан жердегі соттарда шешілуі мүмкін.

8. Сайт материалдарына комментарий қалдыру ережесі.

8.1. Сайт материалының астына комментарий қалдыру арқылы Пайдаланушы сайт Ережесімен келісетіндігін білдіреді.

  • Комментарийде боқтық сөздер болмауы керек, сондай-ақ үшінші тұлғалар мен ұйымдардың ар-намысына тиіп, жала жабатын пікірлер болмауы тиіс.
  • ҚР Ақпаратқа қол жеткізу туралы Заңының 1-бабы 1-тармағына, ҚР БАҚ туралы Заңының 18-бабы 1-тармағына және 21-бабы 3-1 тармағына сай, сайтымызда пікір қалдырғысы келетін кез-келген қолданушы СМС-хабарламаның көмегімен жеке басты верификациялауы (куәландыруы) міндет.
  • Сонымен қатар, Сіздің деректеріңіз factcheck.kz сайтында жарияланған материалдарды немесе «MediaNet» ХЖО» ҚҚ жобаларына қатысты ақпаратты жіберу барысында пайдаланылуы мүмкін. Демек, Сіз сайтта СМС-хабарлама көмегімен тіркелу арқылы автоматты түрде өзіңіздің деректеріңізді өңдеуге, сақтауға және СМС-хабарлама алуға келісіміңізді бересіз.

8.2. «MediaNet» ХЖО» ҚҚ Сіздің дербес деректеріңізді үшінші тарапқа бермейді. Дербес деректерді келесі тарапқа беру мәселесі тек ҚР қолданыстағы Заңдары аясында ғана шешіледі.

9. Қоғамдық бірлестік туралы ақпарат 

8.1. Қоғамдық бірлестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін коммерциялық емес заңды тұлға.

Реквизиттер: 

«MediaNet Халықаралық Журналистика Орталығы» Қоғамдық Қоры Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050040,
Алматы қ., Бостандық ауданы, Тимирязев к., 15Б, 10-кеңсе,
БСН/БИН 040840004751
ЖСК/ИИК KZ218560000000501493
БСК/БИК KCJBKZKX
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор: Джалилов Адиль Фарманович