Factcheck.kz редакциясынан деректерді жинау және тексеруге аналған ТОП-10 құрал

Бұл материалда браузердің мүмкіндігін арттыратын (расширение) және біз көп қолданатын құралдар туралы айтамыз. Олар тек журналистерге ғана емес, сонымен қатар а...